Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor stroomlijnen

1961 keer bekeken

Herken je dat het soms lastig is om als gemeente samen te werken met een zorgverzekeraar of zorgkantoor? Of andersom? Simpelweg omdat er sprake kan zijn van tegengestelde belangen?

Het benoemen en in kaart brengen van de belangen kan juist meer ruimte geven voor nieuwe keuzes en oplossingen. Zodat andere vormen van samenwerking ontstaan, gericht op de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg(verlening). Een strategisch beleidsadviseur decentralisaties van de Sociale Verbinders draagt bij aan een goede overdracht van nieuwe taken voor gemeenten, zoals de Wmo-zorginkoop. De beleidsadviseur concretiseert stroomlijnt de samenwerking tussen ambtenaren, zorgaanbieders en zorgverzekeraar of zorgkantoor. We hebben immers te maken met verschillende financiers: gemeenten (Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) en het zorgkantoor (Wlz). De beleidsadviseur was nauw betrokken bij gemeenten in de regio Haaglanden: Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland, kortweg de H4-gemeenten. Zij kochten samen zorg in voor de Wmo 2015. Meer over de regionale transitiebijeenkomsten over de Hervorming langdurige zorg en de wijze waarop deze H4-gemeenten het hebben opgepakt kun je lezen in het verslag.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen