Wmo-inkooptraject samen met gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Admin User 10-08-2015
9507 keer bekeken

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam is ROGplus verantwoordelijk voor de indicatiestelling, het contractmanagement, het facturatieproces en de verstrekking van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Voor het inkopen van voorzieningen raadpleegt ROGplus ambtenaren, aanbieders en cliënten.

Werkconferentie met zorgaanbieders in Maassluis from Ferdy Korpershoek Films on Vimeo.

Dit hebben we bereikt

 • 24 Zorgaanbieders en 3 Wmo-adviesraden > 200 ideeën en oplossingen via online peiling
 • Nieuwe verbindingen gelegd tussen zorgaanbieders voor innoveren en samenwerken
 • Betrokken en goed geïnformeerde beleidsambtenaren en wethouders
 • Cliënten voelen zich betrokken en gehoord
 • Input opgehaald voor het maken van het inkoopdocument
 • Versterking imago ROGplus als stevige uitvoeringspartner

Dit was er aan de hand

Inkooptraject Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf 2016 voor ruim 20.000 kwetsbare burgers in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Dit werd er aan ons gevraagd

 • Ophalen van input voor het inkooptraject bij zorgaanbieders, gemeenten, cliënten- en Wmo-adviesraden

 • Voorbereiden, betrekken, informeren, raadplegen, betrekken en verbindingen leggen tussen betrokken partijen

En zo hebben we het aangepakt

 • Online peiling onder zorgaanbieders en Wmo-adviesraden naar mogelijkheden voor passende ondersteuning met minder middelen vanuit het Rijk
 • Werkconferentie met zorgaanbieders en beleidsambtenaren om kansen en samenwerkingsvormen te verkennen
 • Bijeenkomst cliëntenraden en Wmo-adviesraden ‘Op eigen kracht, dat doen we samen’ om ervaringen met de huidige ondersteuning en ideeën uitwisselen voor de toekomstige zorg
 • Communicatieaanpak inclusief perstraject

Afbeeldingen

Bijeenkomst cliëntenraden en Wmo-adviesraden 8 juli 2015

Zorg

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen