Op eigen kracht naar een baan in Utrecht

6916 keer bekeken

De Gemeente Utrecht kreeg de opdracht om laagopgeleide vrouwen hun talenten te leren ontdekken en te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Dit was er aan de hand
In Nederland zijn bijna één miljoen laagopgeleide vrouwen financieel afhankelijk van hun partner. Het Ministerie van OC&W maakte met 22 gemeenten afspraken om laagopgeleide vrouwen zonder werk en zonder uitkering te stimuleren om hun talenten te ontdekken.

Dit werd er aan ons gevraagd
Gemeente Utrecht gaf opdracht tot het project ‘Op Eigen Kracht naar een Baan in Utrecht’. Doel: een goede voorbereiding op terugkeer naar of eerste kennismaking met de arbeidsmarkt en naar meer economische onafhankelijkheid.

Zo hebben we het aangepakt
De kracht en het succes van het project lag in:

Netwerkontwikkeling: van belang omdat meer dan 70% van de beschikbare banen via netwerken vervuld wordt en minder dan 30% door solliciteren op vacatures.

 • Het netwerk kende vier schillen:
 1. koppels van een werkzoekende en een vrijwillige loopbaancoach
 2. trainingsgroepen van 6 coachingskoppels
 3. het netwerk van alle werkzoekenden, coaches en andere medewerkers
 4. externe partijen met een ‘aanbod’ (organisaties, instanties, bedrijven, andere projecten, en personen uit het netwerk van de projectdeelnemers en - coaches).
 • De kracht van directe ontmoeting en zelforganisatie: Netwerkleden en externe aanbieders (op MBO basis) organiseerden een geheel van trainingen, workshops, voorlichtingen, thematische netwerkbijeenkomsten, sollicitatiecafés, speeddates met werkgevers, etc. Hierin stond centraal het ontdekken én presenteren van de capaciteiten en doelen van de werkzoekenden.
 • Vrijwillige inzet: de inzet van loopbaancoaches op vrijwillige basis leverde een financiële besparing op én een grote meerwaarde voor het netwerk door hun persoonlijke betrokkenheid (meer dan bij betaalde coaches het geval zou zijn geweest).
 • De inzet, aandacht en betrokkenheid van de netwerkaanjagers.


Dit hebben we bereikt

 • 86 laagopgeleide niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met beperkt netwerk doorliepen een loopbaacoachingstraject en breidden hun netwerk substantieel uit.
 • Van hen zijn 35 vrouwen toegeleid naar vrijwilligerswerk, opleiding en/of cursussen. In totaal vonden 27 vrouwen een werkervaringsplek of betaald werk.
 • 51 vrijwillige loopbaancoaches zijn getraind en actief onderdeel van het netwerk van de werkzoekenden.
 • Diverse bedrijven committeerden zich door het bieden van werk en/of (gratis) trainingen.

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Werk

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen