Burgerparticipatie, Zoetermeer betrekt (inter)actief bewoners bij plannen

7642 keer bekeken

‘Iedere wijk een WOP.’ De gemeente Zoetermeer betrekt inwoners actief en interactief om samen te komen tot gedragen wijkontwikkelingsplannen (WOP). Tot de dag van vandaag zijn zij bezig voor iedere wijk de visies en actiepunten in kaart te brengen.

Dit hebben we bereikt

 • Online enquête onder de duizenden bewoners.
 • Breed denkbeeld verzameld over de thema’s wonen, veiligheid, voorzieningen, overlast en sociale samenhang in hun wijk.
 • Input online omgezet in thema’s voor de wijkavonden.
 • Wijkavonden met gemiddeld meer dan 100 bewoners per avond.
 • Discussie tussen en met bewoners aan toekomsttafels.
 • Tastbare actielijst als input voor plannen.

Dit was er aan de hand
De gemeente Zoetermeer wilde de bewoners actief betrekken bij de nieuwe wijkontwikkelingsplannen.

En zo hebben we het aangepakt

 • Vijf online wijkenquêtes en acht interactieve bewonersavonden.
 • Wijk voor wijk inventariseert de gemeente samen met Spilter de aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor iedere wijk. Dorp, Driemanspolder, Rokkeveen, Oosterheem en De Leyens passeerden tot nu toe de revue.
 • Elk wijktraject begint met een online enquête onder de duizenden bewoners. Een brede aanpak om een beeld te krijgen van hoe zij denken over de thema’s wonen, veiligheid, voorzieningen, overlast en sociale samenhang in hun wijk.
 • De uitkomsten analyseren wij uitvoerig; deze zijn van grote waarde bij het voorbereiden van de drukbezochte, interactieve bewonersbijeenkomsten. Wij kunnen daardoor maatwerk leveren bij het opstellen van de presentatie en wijkspecifieke verbeterpunten onder de aandacht brengen.
 • Bewoners delen in groepjes hun ideeën met elkaar. Met de digitale ondersteuning van Spilter kunnen bewoners direct elkaars input zien. Zo ontstaat een kruisbestuiving van concrete actiepunten en mogelijke oplossingen voor hun wijkproblemen. De verdiepingsslag naar een tastbare actielijst vormt samen met de enquêteresultaten waardevolle inbreng voor de wijkontwikkelingsplannen.
 • Wij begeleiden de uitgezette online inventarisatie en faciliteren zowel technisch als inhoudelijk de bewonersavonden. Alle uitkomsten worden geanalyseerd en direct gepresenteerd in een eindrapport. Dit eindrapport is de basis voor nieuw wijkbeleid. Inwoners van Zoetermeer kunnen het volledige document bekijken op de gemeentelijke website. Zij vinden zo letterlijk hun eigen bijdrage terug. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie.

Afbeeldingen

Wonen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen