Zorgaanbieder AWBZ-Wmo kanteling grondig aangepakt

6168 keer bekeken

De Gemiva- Groep is een grote zorgorganisatie voor mensen met een handicap (200 locaties voor wonen, dagbesteding of ambulante dienstverlening en langdurige zorg in Zuid-Holland). Deze zorgorganisatie bereidde zich grondig voor op de transitie AWBZ-Wmo.

Dit hebben we bereikt*

 • Het organisatieresultaat is een aangepaste zorgvisie.
 • Belanghebbenden Wmo zijn in kaart gebracht en een  plan van aanpak Wmo per regio.
 • De eerste samenwerkingen en verbindingen met zorgpartners en gemeenten zijn van kracht.
 • Een start gemaakt met Wmo-proof maken van bestaande en nieuwe activiteiten.
 • Communicatieaanpak, intern en extern. De inzet van social media is geïntensiveerd.
 • Contactpersonen hebben geleerd hun eigen kracht en lef  in te zetten op deze opdracht.
 • Kennisontwikkeling en uitbreiding competenties marktontwikkeling, profilering, analyse, netwerken, communicatie.
 • Ontwikkeling van een netwerk binnen de eigen organisatie (ontschotting) en buiten de eigen organisatie.
 • Betrokkenheid en pro-activiteit creëren van hun team bij de invoering van de Wmo

Dit was er aan de hand

Ter ondersteuning van de AWBZ-Wmo-transitie heeft de Raad van Bestuur 52 medewerkers, middenmanagement en regiomanagement, benoemd tot contactpersonen. Met als doel verbinding te gaan maken met gemeenten in het kader van de invoering van de Wmo. De opdracht was om dit proces te begeleiden en te faciliteren. 

En zo hebben we het aangepakt

Een AWBZ-Wmo kanteling. Wat betekent dit voor hun zorgvisie? Nieuwe diensten? Samenwerken?  Wat zijn de gevolgen voor een locatie?

 • Een onderzoek naar de kennis– en leerbehoefte van de contactpersonen, ter ondersteuning van hun opdracht en nieuwe rol.
 • Strategische sessies ten behoeve van visie- en strategieontwikkeling kanteling AWBZ-Wmo met Raad van Bestuur en afvaardiging MT en medewerkers.
 • Een communicatie strategie, plan van aanpak en nieuwe middelen  ter ondersteuning van invoering van de Wmo.
 • Raad van Bestuur, locatiehoofden, experts en begeleiders gaan samen op expeditie. Een combinatie van kennis en ervaring opdoen, reflecteren, experimenteren met nieuw gedrag, samenwerkingsverbanden en diensten. Het uitgangspunt van het programma was om zowel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling de motor te laten zijn om in beweging te komen.
 • Conceptontwikkeling en faciliteren van een expeditie "Wat werkt bij de invoering van de Wmo?"
 • Verzorgen van interne en externe verbinding door experimenten aangaan, buddyschap, kennisbijeenkomsten, intervisie, persoonlijke coaching.

 

Afbeeldingen

Zorg

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen