Wmo-inkooptraject samen met gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

9508 keer bekeken

Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam is ROGplus verantwoordelijk voor de indicatiestelling, het contractmanagement, het facturatieproces en de verstrekking van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Voor het inkopen van voorzieningen raadpleegt ROGplus ambtenaren, aanbieders en cliënten.

Werkconferentie met zorgaanbieders in Maassluis from Ferdy Korpershoek Films on Vimeo.

Dit hebben we bereikt

 • 24 Zorgaanbieders en 3 Wmo-adviesraden > 200 ideeën en oplossingen via online peiling
 • Nieuwe verbindingen gelegd tussen zorgaanbieders voor innoveren en samenwerken
 • Betrokken en goed geïnformeerde beleidsambtenaren en wethouders
 • Cliënten voelen zich betrokken en gehoord
 • Input opgehaald voor het maken van het inkoopdocument
 • Versterking imago ROGplus als stevige uitvoeringspartner

Dit was er aan de hand

Inkooptraject Wmo-maatwerkvoorzieningen vanaf 2016 voor ruim 20.000 kwetsbare burgers in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Dit werd er aan ons gevraagd

 • Ophalen van input voor het inkooptraject bij zorgaanbieders, gemeenten, cliënten- en Wmo-adviesraden

 • Voorbereiden, betrekken, informeren, raadplegen, betrekken en verbindingen leggen tussen betrokken partijen

En zo hebben we het aangepakt

 • Online peiling onder zorgaanbieders en Wmo-adviesraden naar mogelijkheden voor passende ondersteuning met minder middelen vanuit het Rijk
 • Werkconferentie met zorgaanbieders en beleidsambtenaren om kansen en samenwerkingsvormen te verkennen
 • Bijeenkomst cliëntenraden en Wmo-adviesraden ‘Op eigen kracht, dat doen we samen’ om ervaringen met de huidige ondersteuning en ideeën uitwisselen voor de toekomstige zorg
 • Communicatieaanpak inclusief perstraject

Afbeeldingen

Bijeenkomst cliëntenraden en Wmo-adviesraden 8 juli 2015

Zorg

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen